میکروپالپ

پوشش های گرانیتی میکروپالپ متشکل از چیپس های گرانیتی(میکاهای رنگی ریزدانه)،رزین های اکریلیک پایه آب،مواد نانو،مواد نرم کننده جهت جلوگیری از ترک ودیگر افزودنی ها به سبب بالا بردن مقاومت رزینها و همچنین چسبندگی میکاها بر روی سطح است.
این محصول که دقیقا مشابه پالپینگ می باشد فقط بافت ریزتری دارد و از جمله تفاوت ها یا مزایای آن می توان به پوشش دهی بالاتر نسبت به پالپینگ اشاره نمود و همچنین میکرو پالپ قابلیت اجرا با غلطک و رولر را نیز دارا می باشد
آکرو پالپ زیر مجموعه ی میکروپالپ می باشد با این تفاوت که در میکرو پالپ قابلیت ترکیب میکاهای رنگی وجود دارد و یک محصول می تواند با دو تا چند رنگ میکا مخلوط و عرضه گردد ولی در آکرو پالپ همانند رنگهای آکرولیک رنگها به صورت تک رنگ عرضه می گردد ولی مواد دارای میکاهای ریز دانه می باشد که مقاومت رنگ اکریلیک را چندین برابر می کند.